Het aantal responses betreft het totaal aantal gegeven responses door studenten aan de universiteit van Groningen. In totaal ligt het aantal responses veel hoger.